buruq

buruq
1.
sif.
1. Burulmuş. Buruq ip. Buruq sap. Buruq düşmək – dolaşmaq, dolaşıq düşmək. Buruq salmaq – dolaşdırmaq. // Eşilmiş. Buruq bığ.
2. Burma-burma olan. Qoçun buynuzları buruq olur. // Qıvrım. Buruq saç.
3. k. t. Axtalanmış xayası çıxarılmış. Buruq at. Buruq qoyun. Buruq keçi. buruq-buruq bax buruq 1 2-ci mənada. Buruq-buruq saç. – Araba buruq-buruq toz qaldırır. Ə. Ə..
2.
is. Neft, yaxud mədən suları çıxarmaq üçün xüsusi üsullarla qazılan quyu; neft quyusu. <Əhməd:> Hanı sənin də buruqların? Zavodların, beşmərtəbə evlərin? Ə. H.. Buruq ustası – burma üsulu ilə neft quyusu qazıma mütəxəssisi olan fəhlə. Kəşfiyyat buruğu – bir yerdə neft, qaz, yaxud mədən suları olub-olmadığını müəyyən etmək və ya başqa məqsədlər üçün burma üsulu ilə qazılan quyu. // Həmin quyunun üstündə düzəldilən qurğu; qüllə, vışka. Şəfiqə . . uzaqdan neft buruqlarını görüncə sevinərək Məsuda göstərir. H. C.. Gün uzaqlarda meşə kimi görünən buruqların arasında gizlənə-gizlənə aşağı enirdi. S. Rəh.. Gecə ay nur səpərkən buruqlar meşəsinə; Qulaq verdi ney çalan küləklərin səsinə. Ə. Cəm..
3.
is. Boruda axan mayenin, qazın və s. -nin yolunu açıb bağlamaq üçün qurğu; kran. Bu zaman Gülpərinin balağı samovarın buruğuna ilişib buruğu <açır>. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Buruq — Infobox Settlement name =Buruq settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Lerik leader title = leader name =… …   Wikipedia

  • qətət — ə. buruq, qıvrım (saç haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tabdar — f. bax: tabnak f. qıvrım, buruq, buruq buruq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • eşim-eşim — sif. Buruq buruq, buruq, burum burum. Eşim eşim dağ yolu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • girehgir — f. 1) düyünlü, düyünlənmiş; 2) buruq buruq, düyün düyün (saç haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kakilşikən — f. kəkili qıvrım, qıvrımsaçlı, saçı buruq buruq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mar — f. 1) ilan; 2) m. gözəlin buruq buruq zülfü, saçı. MariZöhhak İran əsatirində zalım padşah Zöhhakın iki çiynində əmələ gəlmiş ilanlardan hər biri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pürpiç — f. qıvrım, buruq buruq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xəməndərxəm — f. qat qat, buruq buruq, əyri əyri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zülf — f. 1)saç, tel; 2) üzün iki tərəfindən sallanan hörük(lər). Zulfi düta qoşa hörük, iki tərəfə ayrılmış saç; zülfigirehgir buruq buruq saç; zülfi pərişan qarışıq saç; zülfi pürtab qıvrım saç …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”